Ανακοινώσεις
05/10/2021 Την Τετάρτη 06/10/2021, 20:30-21:00, θα γίνει έκτακτη αναβάθμιση στον εξοπλισμό δικτύου που εξυπηρετεί την Βιβλιοθήκη.

 

Την Τετάρτη 06/10/2021, 20:30-21:00,  θα γίνει έκτακτη αναβάθμιση στον εξοπλισμό δικτύου που εξυπηρετεί την Βιβλιοθήκη.

 

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, πιθανόν να παρατηρηθεί διακοπή στις υπηρεσίες δικτύου, η οποία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 λεπτά.

 

Απολογούμαστε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία.