Ανακοινώσεις
04/11/2021 Η Βιβλιοθήκη σήμερα 04/11/2021, από 14:00 μέχρι 17:00 θα παραμείνει κλειστή.

Ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι κατόπιν οδηγιών που έχουμε λάβει από τον Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Βιβλιοθήκη σήμερα 04/11/2021, από 14:00 μέχρι 17:00 θα παραμείνει κλειστή, για σκοπούς απολύμανσης του χώρου εξυπηρέτησης.