Ανακοινώσεις
10/11/2021 Δοκιμαστική πρόσβαση στην υπηρεσία AVON-Academic Video Online της εταιρείας ProQuest.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δοκιμαστική πρόσβαση στην υπηρεσία AVON-Academic Video Online της εταιρείας ProQuest, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2021.