Ανακοινώσεις
16/11/2021 Δοκιμαστική πρόσβαση στην πλατφόρμα Statista (Business Data Platform).

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει δοκιμαστική πρόσβαση στην υπηρεσία Statista της εταιρείας ProQuest, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021.