Ανακοινώσεις
08/11/2013 Πρόσβαση στην EBL Ebook Library

Είναι δυνατή η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 38 η-βιβλίων Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών.

Για την απόκτηση πρόσβασης δημιουργήστε λογαριασμό στην πλατφόρμα EBL, ενώ βρίσκεστε εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου.