Ανακοινώσεις
07/04/2014 Safari 32,982 ηλεκτρονικά βιβλία

Safari e-books

Safari Books Online (Safari Business & Tech Books Combined)
Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 36,628 βιβλίων για

  • προγραμματιστές,
  • τεχνικούς πληροφορικής,
  • γραφικό σχέδιο,
  • πολυμέσα
  • επιχειρήσεις