Ανακοινώσεις
20/05/2014 REAXYS Βάση δεδομένων για χημικούς.

 

Η χημική βάση δεδομένων Reaxys επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων  για χημικές ενώσεις και συναφή πραγματικές ιδιότητες, χημικές  αντιδράσεις καθώς και βιβλιογραφικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες προέρχονται από περιοδικά και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και άλλες πηγές όπως βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.