Ανακοινώσεις
13/01/2015 Bankscope - world banking information source

 

Η βάση δεδομένων Bankscope περιέχει πληροφορίες για τις δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο. Η κάθε μία από τις εκθέσεις για κάθε τράπεζα περιλαμβάνει ενοποιημένη ή / και μη ενοποιημένη αναλυτική δήλωση  ισολογισμού  και εισοδήματος. Τά δεδομένα προέρχεται από εκτιμήσεις των Moody’s Ratings, Standard and Poor’s Ratings, Capital Intelligence Ratings, EIU country risk reports, και EIU country finance reports (current and archived).
Η βάση ενημερώνεται καθημερινά.

 

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.