Ανακοινώσεις
24/02/2015 Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα με στόχο την ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα με στόχο την ευρύτερη πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και τα επιστημονικά δεδομένα.

» Περισσότερα

OpenAIREplus