Ανακοινώσεις
29/04/2015 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου

 

"To Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Γράμματα (Εκδόσεις Μεσόγειος), έχει ήδη εκδώσει 18 βιβλία που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η λογοτεχνική μελέτη, η ιστορία, η ψυχολογία κ.ά. Από τον Μάιο του 2010, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου συνεργάζονται με τις Εκδόσεις Gutenberg, επιδιώκοντας από κοινού να παράγουν εκδόσεις άρτιας αισθητικής και υψηλής ποιότητας στο χώρο της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και του κοινωνικού προβληματισμού."

 

» περισσότερες πληροφορίες