Ανακοινώσεις
29/07/2015 Η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή 10 - 15 Αυγούστου 2015.

 

 

Ωράριο Βιβλιοθήκης κατά το μήνα Αύγουστο 2015
Κεντρική Βιβλιοθήκη
(*)
Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-18:00
  Σάββατο Κλειστή
  10-15 Αυγούστου 2015 Κλειστή

Βιβλιοθήκη Περιοδικών Δευτέρα-Παρασκευή 08.30-14.00
  Σάββατο Κλειστή
  10-15 Αυγούστου 2015 Κλειστή

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
(**)
Δευτέρα-Παρασκευή 08.30-17.00
  Σάββατο Κλειστή
  10-15 Αυγούστου 2015 Κλειστή

Τουρκολογική Συλλογή
(*)
Δευτέρα-Παρασκευή 08.30-14.00
  Σάββατο Κλειστή
  10-15 Αυγούστου 2015 Κλειστή

Βιβλιοθήκη Λεωφ. Λάρνακος
(*)

1-31 Αυγούστου 2015

Κλειστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για βιβλία που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη Λεωφ. Λάρνακος, κατά το μήνα Αύγουστο, μπορείτε να απευθύνεστε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη αποστέλλοντας  email  στη διεύθυνση library@ucy.ac.cy.

Τα βιβλία μεταφέρονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη την επόμενη εργάσιμη μέρα και μπορείτε να τα παραλάβετε / δανειστείτε από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης.

Βιβλία που δεν παραλαμβάνονται από τον αιτητή εντός τριών εργάσιμων ημερών, επιστρέφου στη θέση τους.(*) Ο δανεισμός επιτρέπεται μέχρι και μισή ώρα πριν την λήξη του ωραρίου λειτουργίας.
(**) Λειτουργεί  ως αναγνωστήριο.