Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του Περιεχομένου (κείμενα, λογότυπα, φωτογραφίες, λογισμικό) του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου (εφ' εξής ΒΠΚ) (URL: http://library.ucy.ac.cy/) προστατεύεταιι από τους κυπριακούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκει αποκλειστικά στη ΒΠΚ ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, ο οποίος έχει παραχωρήσει τη χρήση τους στη ΒΠΚ.

Η επίσκεψη στο δικτυακό τόπο της ΒΠΚ αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.