Περί του ιστότοπου

Ο υπάρχων ιστότοπος της Βιβλιοθήκης ΠΚ δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ανάπτυξη έγινε από τον Ευέλθοντα Προδρόμου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ.