Η Βιβλιοθήκη σας ενημερώνει ότι έχει παρατηρηθεί πρόβλημα πρόσβασης στη βάση δεδομένων SCOPUS. Η ομάδα υποστήριξης SCOPUS εργάζεται για να αποκαταστήσει τη σταθερή πρόσβαση το γρηγορότερο δυνατό.

 

Μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος, χρήστες οι οποίοι επηρεάζονται, μπορούν να χρησιμοποιούν προσωρινά τον πιο κάτω σύνδεσμο

SCOPUS (Εναλλακτική πρόσβαση)