ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ο οδηγός αυτός αποτελεί μέρος των Κοινών Πόρων Γνώσης του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου (ΚΦΔ). Σκοπό έχει να παρέχει μια ολοκληρωμένη πηγή γνώσεων επί των ζητημάτων που άπτονται των επίσημων διαπραγματεύσεων στην Κύπρο. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό την υποστήριξη των μερών του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.

 

Ο οδηγός δομείται γύρω από τα έξι (6) βασικά κεφάλαια των επίσημων διαπραγματεύσεων. Αυτά περιλαμβάνουν τη Διακυβέρνηση και τον Διαμοιρασμό των Εξουσιών, το Εδαφικό, το Περιουσιακὀ, τα Οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα ΕΕ, την Ασφάλεια και τις Εγγυήσεις. Είναι σχεδιασμένος ώστε να παρέχει μια επισκόπηση των κυριότερων ζητημάτων κάτω από το κάθε κεφάλαιο μέσω μιας ιστορικής χαρτογράφησης των προηγούμενων διαπραγματευτικών φάσεων όπως επίσης και πληροφόρηση για τις εξελίξεις στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων.  Όλες οι πληροφορίες στον οδηγό προέρχονται από δημοσιευμένα πρωτότυπα έγγραφα (π.χ. προηγούμενα σχέδια, συγκλίσεις, συμφωνίες, αποφάσεις κλπ).