Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων - Σύνδεση στο πλήρες κείμενο

Παρέχει πρόσβαση σε δημοσιεύματα σχετικά με τον κλάδο Πολιτικών Μηχανικών. Η συλλογή Research Library της American Society of Civil Engineers παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 30 περιοδικών (περίοδος που καλύπτεται: 1995 – σήμερα) και πρακτικών συνεδρίων (περίοδος που καλύπτεται: 1998 – σήμερα)

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.