Η βάση δεδομένων BankruptcyData.com είναι η πρωτοπόρα πηγή στο διαδίκτυο σε θέματα πτώχευσης επιχειρήσεων. Προσφέρει άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες πληροφορίες και αρχεία για πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Υπάρχουν καταχωρήσεις πέραν των 270,000 πτωχεύσεων εταιριών.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.