Το Water Resources Abstracts περιέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες και περιλήψεις τεχνικών και επιστημονικών δημοσιευμάτων από όλο τον κόσμο, σε θέματα που σχετίζονται με το νερό, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά, τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη μόλυνση, τη θεραπεία, τη χρήση και τη διοίκηση υδάτινων πόρων. Οι περιλήψεις προέρχονται από περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, και τεχνικές εκθέσεις, καθώς και από μηχανολογικές, νομικές και κυβερνητικές εκδόσεις.

Περίοδος που καλύπτεται: 1967 - σήμερα. Μέγεθος: πάνω από 390,460 εγγραφές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2003.

Παρέχεται σύνδεση στο πλήρες κείμενο των άρθρων εάν αυτά είναι διαθέσιμα και εάν το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο αποτελεί συνδρομή της ΒΠΚ.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.