Περιέχει περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας συλλογής άρθρων επιστημονικού, τεχνικού και ιατρικού υλικού σε πλήρη μορφή. Παρέχεται πρόσβαση σε ευρεία αναδρομική βάση δεδομένων σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια άρθρα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων άρθρων και ερευνών βραβευμένων με βραβείο Νόμπελ (Nobel) τα οποία διατίθενται για πρώτη φορά στο διαδίκτυο.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.