Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

To Science Citation Index παρέχει πρόσβαση σε τρέχουσες και αναδρομικές βιβλιογραφικές πληροφορίες, περιλήψεις και αναφορές από 3,700 ακαδημαϊκά επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά από όλο τον κόσμο, καλύπτοντας πέραν των 100 κλάδων. Το Science Citation Index Expanded, το οποίο διατίθεται μέσω του ISI Web of Science, καλύπτει περισότερα από 5,800 περιοδικά.

Aνήκει στη συλλογή βάσεων του Web of Science ή Citation Index (Institute for Scientific Information).

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.