Το Oxford Reference Online συγκεντρώνει πέραν των 120 λεξικών και άλλων έργων αναφοράς τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα θεμάτων: από γενική αναφορά και γλώσσα μέχρι επιστήμες και ιατρική, και από ανθρωπιστικές σπουδές και κοινωνικές επιστήμες μέχρι επιχειρήσεις και επαγγελματικούς κλάδους.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.