Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η βάση δεδομένων Bibliography of the History of Art (BHA) είναι μία διεθνής επιστημονική πηγή για την ιστορία της τέχνης. Καλύπτει σύγχρονη λογοτεχνία από το 1973 μέχρι σήμερα, καθώς επίσης εικαστικές τέχνες σε όλα τα μέσα συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μέσων (ζωγραφική, γλυπτική, σχέδιο, αρχιτεκτονική), διακοσμητική και εφαρμοσμένη τέχνη, φωτογραφική και σύγχρονα νέα μέσα, πτυχές εικαστικής τέχνης στις ερμηνευτικές τέχνες. Το BHA περιλαμβάνει ευρωπαϊκή τέχνη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αμερικανική τέχνη από την άφιξη των Ευρωπαίων μέχρι σήμερα, χριστιανική και/ή ευρωπαϊκή αποικιακή τέχνη στην Μικρά Ασία, Αφρική, Ινδία, την Άπω Ανατολή και Αυστραλία. Το BHA καλύπτει πολλά είδη εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, άρθρων από περιοδικά και καταλόγων.

Πρόσβαση
Δικαιώματα πρόσβασης και αναζήτησης έχουν οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ευρισκόμενοι εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.