Γλαύκα

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

 

Η ΓΛΑΥΚΑ περιλαμβάνει γύρω στους 40.000 τίτλους, από τους οποίους πάνω από 20.000 είναι άρθρα περιοδικών και γύρω στις 4.000 ελληνικές και ξένες διατριβές. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό την παροχή ενός δυναμικού και ευέλικτου εργαλείου έρευνας στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Η χρήση της βασίζεται στην αναλυτική παρουσίαση κωδικών και λημμάτων των θεματικών και γεωγραφικών περιοχών.
Η χρονική περίοδος που καλύπτεται ξεκινάει από το 1800 έως σήμερα.
Μέγεθος: Περίπου 40.000 εγγραφές.

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.