ΔΗΜΗΤΡΑ: Φυτική & Ζωική παραγωγή, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Τρόφιμα

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

 

Η βάση περιλαμβάνει άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά που εκδίδονται από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Αγροτική Έρευνα) καθώς και σε άλλα Ελληνικά (Γεωπονικά, Κτηνοτροφία και Ανάπτυξη, Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα κ.ά. ) και ξένα περιοδικά από το 1975 ως το 2000. Επίσης περιλήψεις ανακοινώσεων από διάφορα Συνέδρια, συναντήσεις και Workshops σχετικά με την Αγροτική Έρευνα.

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.