Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών [Ελεύθερης πρόσβασης]

Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 13.000 ψηφιοποιημένων Διδακτορικών Διατριβών που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια και στο εξωτερικό από Έλληνες διδάκτορες. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους του χρήστες του INTERNET. Το πλήρες κείμενο είναι σε μορφή εικόνας (JPEG).