ΕΑΑ - Ελληνικές Αστρονομικές Δημοσιεύσεις

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η βάση περιλαμβάνει πάσης φύσεως δημοσιεύσεις Ελλήνων αστρονόμων και καλύπτει την περίοδο 1700-2000. Στις δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται επιστημονικά άρθρα, άρθρα επισκόπησης, εκλαϊκευμένα άρθρα, επιστημονικές μονογραφίες και βιβλία. Μέγεθος: 3.500 βιβλιογραφικές εγγραφές.

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.