Βιβλιογραφία της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού,1973 - 1982

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

 

Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού (1973-1982) καταγράφει το σύνολο των δημοσιευμάτων, ελληνικών και ξένων που αφορούν, στις ποικίλες διαστάσεις της (πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική), την Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Εκτός από τα καθαρά «ιστορικά» λήμματα , περιλαμβάνει και μελέτες γύρω από τη νεοελληνική φιλολογία, επιστήμη, τέχνη κ.λ.π., όταν η πραγμάτευση του θέματος έχει γίνει με ιστορική προοπτική.

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.