ΕΛΙΑ: Ελληνικά Ημερολόγια 19ου - 20ου αιώνα

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Η βάση περιλαμβάνει εγγραφές των περιεχομένων των ημερολογίων που έχουν δημοσιευθεί σε ελληνική γλώσσα κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Το Ε.Λ.Ι.Α. διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο ελληνικών ημερολογίων. Το παλαιότερο είναι του 1809.
Η θεματολογία της συλλογής περιλαμβάνει κυρίως ποικίλης φύσεως υλικό, ιστορικού, λογοτεχνικού, λαογραφικού, καλλιτεχνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Το υλικό όμως αυτό, επειδή τα ημερολόγια ήσαν χρηστικά και εφήμερα αναγνώσματα δεν έχει γίνει αντικείμενο συστηματικής έρευνας από μελετητές και έχει αγνοηθεί ως πηγή της νεοελληνικής ιστορίας. Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την καθημερινή ζωή του παρελθόντος είχαν μείνει ανεκμετάλλευτες. Το ευρετήριο του υλικού αυτού αποκαλύπτει πολύτιμα στοιχεία για την νεώτερη ιστορία.
Οι πηγές συλλογής των έργων είναι η πλούσια συλλογή ημερολογίων που διαθέτει το Ε.Λ.Ι.Α. (πάνω από 1000 τόμους), τα ημερολόγια που βρίσκονται σε άλλες βιβλιοθήκες της χώρας, δημόσιες και ιδιωτικές καθώς και σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού.
Χρονική περίοδος: 1885-1911

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.