ΕΛΙΑΜΕΠ - Μονάδα Πληροφόρησης Διεθνών Σχέσεων

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

 

Υπεύθυνος φορέας της βάσης είναι ένα μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σκοπός του οποίου είναι η μελέτη αμυντικών, πολιτικοοικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
Η βάση περιλαμβάνει εγγραφές που αναφέρονται σε δημοσιεύματα από τον ελληνικό και ξένο τύπο, αλλά και επιστημονικά περιοδικά που αφορούν πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα σχετικά με την Ελλάδα και άλλες περιοχές μείζονος εθνικού ενδιαφέροντος (όπως τα ευρύτερα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο και την Κύπρο).
Η βάση αυτή απευθύνεται κυρίως σε Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές που εκπονούν πολιτικοοικονομικές αναλύσεις και αμυντικές μελέτες, όπως επίσης σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς της χώρας μας που ενδιαφέρονται άμεσα ή έμμεσα για τις εξελίξεις στους παραπάνω τομείς.
Χρονική περίοδος: 1993-1998. Περιέχει πάνω από 100.000 βιβλιογραφικές εγγραφές.

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.