Ιπποκράτης [ Ελεύθερης Πρόσβασης ]
Πρόσβαση μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ABEKT Z39.50-1995 Web Gate
ή

iatrotek On-Line [ Ελεύθερης Πρόσβασης ] Πρόσβαση μέσω INTERNET

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

Παρέχει πρόσβαση σε βιβλιογραφικά δεδομένα άρθρων Ελληνικών ιατρικών περιοδικών.

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.