ΙΡΙΣ - Παιδιατρική Βιβλιογραφία

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

 

Η βάση περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές που καλύπτουν:

Όλα τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στα Παιδιατρικά περιοδικά : Παιδιατρική, Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος, Παιδιατρικά Χρονικά, Παιδοδοντία, Ελληνική Παιδοχειρουργική. Επίσης, τα άρθρα που σχετίζονται με την υγεία του παιδιού και δημοσιεύτηκαν στα άλλα Ιατρικά περιοδικά (Ιατρική, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογία, Θέματα Μαιευτικής και Γυναικολογίας κλπ.).

Όλες τις ανακοινώσεις στα Πανελλήνια Παιδιατρικά συνέδρια.

Τις ανακοινώσεις που αφορούν τα παιδιά από τα παρακάτω συνέδρια: Πανελλήνιο Ιατρικό, Κοινωνικής Παιδιατρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής.

Τις ελληνικές μονογραφίες που σχετίζονται με την υγεία του παιδιού.

Η χρονική περίοδος που καλύπτεται αφορά τα έτη 1990-1999. Μέγεθος: 9.000 βιβλιογραφικές εγγραφές.

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.