ΝΑΤΟ - Επιστήμες & Τεχνολογία

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

 

Η βάση αυτή αποτελείται από επιστημονικές σειρές βιβλίων. Οι σειρές αυτές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την επιστημονική επιτροπή του ΝΑΤΟ, που στοχεύει στη διάδοση της προηγμένης επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, με σκοπό την ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων. Οι σειρές αυτές είναι:

NATO ASI SERIES
A. Life Sciences
B. Physics
C. Mathematical and Social Sciences
D. Behavioural and Social Sciences
E. Applied Sciences
F. Computer and Systems Sciences
G. Ecological Sciences
H. Cell Biology
I. Global Environmental Change

PARTNERSHIP SUB-SERIES
1. Disarmament Technologies
2. Environmental Security
3. High Technology
4. Science and Technology Policy
5. Computer Networking

Συνεπεία της αναδιάρθρωσης του προγράμματος επιστήμης του ΝΑΤΟ το 1999, η σειρά επιστήμης του ΝΑΤΟ έχει αναδιοργανωθεί και οι νέοι τόμοι θα ενσωματωθούν στην ακόλουθη αναθεωρημένη δομή υπο-σειρών:

I. Life and Behavioural Sciences
II. Mathematics, Physics and Chemistry
III. Computer and Systems Sciences
IV. Earth and Environmental Sciences
V. Science and Technology Policy

Κάθε τόμος περιέχει τα πρακτικά όλων των εισηγήσεων και ο τίτλος κάθε τόμου είναι και το θέμα της κάθε επιστημονικής συνεδρίασης.

Χρονική περίοδος: 1979 - σήμερα

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.