Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδος - Βιβλιοθήκη

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένωνΠεριλαμβάνει στοιχεία της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας που έχουν αποδελτιωθεί στο "Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας" από το 1994 μέχρι σήμερα.

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.