Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη

Για κωδικό πρόσβασης επικοινωνήστε με το Τμήμα  Νομικής.