Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - Αρχείο ανακοινωθέντων

Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου

 

Η βάση περιέχει 70.000 ψηφιοποιημένα ανακοινωνθέντα, τα οποία καλυπτουν την περίοδο 1962-1977 και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους ερευνητές και μελετητές της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου ανακοινωθέντων από το Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών άρχισε το 2009 και συνεχίζεται με απώτερο στόχο την ψηφιοποίηση ολόκληρου του αρχείου.

Η ψηφιοποίηση των ανακοινωθέντων εντάσσεται στο πλαίσιο γενικότερου σχεδίου ψηφιοποίησης όλων των αρχείων του ΓΤΠ: φωτογραφικού, κινηματογραφικού και εφημερίδων.