Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε δύο σημεία  και είναι ελεύθερης πρόσβασης  για τους χρήστες. Διαθέτει 286.000 τίτλους βιβλίων και έντυπων περιοδικών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 333.000 τόμους, με ετήσια αύξηση της συλλογής της κατά 9.000, περίπου, νέων βιβλίων.

Η Βιβλιοθήκη είναι πλήρως ηλεκτρονική ως προς τη λειτουργία της και υβριδική (hybrid library) ως προς το περιεχόμενο της, αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της έντυπο, ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό. Όλο το υλικό είναι προσβάσιμο μέσω του Εμπλουτισμένου Καταλογού της Ενοποιημένης αναζήτησης των πηγών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο παρέχει γρήγορη  και εύκολη πρόσβαση στο έντυπο, ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό υλικό της και στο πληρές κείμενο άρθρων δια μέσου μιας απλής και ενιαίας αναζήτησης. Το έντυπο υλικό είναι, επίσης, αναζητήσιμο στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και το ηλεκτρονικό υλικό είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και αναζητήσιμο από τον Εμπλουτισμένο Κατάλογο και τον Κατάλογο ηλεκτρονικών πηγών

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, καθώς και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.