Συνέδρια
 
Έναρξη
Λήξη
Ημερίδα «Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων 2020: Διαφάνεια, Καινοτομία, Ανάπτυξη» Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης OpenAIRE της Βιβλιοθήκης Πανεπιστήμιου Κύπρου. Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιθήκη "Στέλιος Ιωάννου" 05/03/2020  
Hμερίδα Πανευρωπαϊκού δικτύου OpenAIRE "Ανοικτή Επιστήμη: Από τη θεωρία στην Πράξη" Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιθήκη "Στέλιος Ιωάννου" 24/10/2019  
Hμερίδα Πανευρωπαϊκού δικτύου OpenAIRE «Open Science and the Role of Repositories», Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, Πανεπιστήμιο Κύπρου 09/05/2018  
Ημερίδα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης «Ανοικτή Πρόσβαση: η άμεση διάδοση της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης», Παρασκευή 27/10/2017, ώρα 08:30 –13:30 27/10/2017  
3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Sylvia Ioannou Foundation "Η γνώση είναι δύναμη". 2/11/2016 4/11/2016
Διάλεξη με θέμα: «Ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια, υποδομές δεδομένων: θέτοντας τις βάσεις για επιστήμες βασισμένες στα δεδομένα».
Τρίτη 29 Ιουνίου, 11- 13:00, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege), αίθουσα UNESCO.
29/06/2010  
Πανελλήνιο Συνέδριο Τυφλών 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2006 Σχολή Τυφλών Λευκωσία 28/9/2006 29/9/2006
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Ανακοινώσεις Ημερίδας «TEL-ME-MOR : Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη - Έρευνα - Κοινωνία της Πληροφορίας» Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2005. 22/06/2005  
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Κυπριακή Βιβλιοθήκη. ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ο Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2001 9:30-17:00, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο. 02/11/2001  
Hμερίδα "ACCELERATE: Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες" Παρασκευή 4 Μαΐου 2001, ώρα 10.00 -13.00, Αίθουσα Γ22, Παράρτημα Λατσιών, Πανεπιστήμιο Κύπρου 04/05/2001