Αρχαιολογική Συλλογή

Στεγάζεται στους χώρους της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (ΕΜΑ), στην οδό Γλάδστωνος 12 (1095 Λευκωσία).  Αποτελείται από 25.000 τόμους αρχαιολογικών βιβλίων και 440 τίτλους περιοδικών. Το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σταθμούς εργασίας για αναζήτηση υλικού από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές, αναγνωστήριο και φωτοτυπικές μηχανές για αναπαραγωγή σύμφωνα με το νόμο πνευματικών δικαιωμάτων (Copyright).