Αρχαιολογική Συλλογή

Στεγάζεται στους χώρους της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (ΕΜΑ), στην οδός Γλάδστωνος 12. Αποτελείται από 24.000 τόμους αρχαιολογικών βιβλίων και 440 τίτλους περιοδικών. Το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται. Στους χώρους της βιβλιοθήκης βρίσκεται μέρος της Βυζαντινολογικής συλλογής Πάλλα.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σταθμούς εργασίας για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης, αναγνωστήριο και φωτοτυπικές μηχανές για αναπαραγωγή σύμφωνα με το νόμο πνευματικών δικαιωμάτων (Copyright).