Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου, οδός
Καλλιπολέως 75 και περιλαμβάνει την κύρια συλλογή βιβλίων
ανοικτής πρόσβασης, έντυπο υλικό αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες,
λεξικά κ.ά.), τις ειδικές συλλογές Browning, Milliex, Διαμαντή,
Δημητσόπουλου, Ευγένιου Μιχαηλίδη, Μαθιοπούλου, Πετρώνδα,
και τη συλλογή σπάνιων βιβλίων.
Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, επίσης, βρίσκεται η συλλογή οπτικο-
ακουστικού υλικού, η οποία περιλαμβάνει CD, DVD, χάρτες, κασέτες
ήχου κ.ά., καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό για εκπαιδευτική και
ερευνητική χρήση αυτού του υλικού. Αριθμεί 9.000 τίτλους και
είναι αναζητήσιμη μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη στεγάζεται η υπηρεσία διαδανεισμού και οι
υπηρεσίες  για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Ο χώρος ελέγχεται από κλειστό κύκλωμα βίντεο-παρακολούθησης μετά από έγκριση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.