Βιβλιοστάσιο Στροβόλου

Το παράρτημα λειτουργεί ως κλειστό βιβλιοστάσιο (μη προσβάσιμο για τους χρήστες), συγκεντρώνει υλικό, το οποίο μεταφέρεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, κατόπιν αίτησης του χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου, για δανεισμό ή για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης.