Τουρκολογική Συλλογή

Περιλαμβάνει μια αξιοσημείωτη συλλογή περίπου 26.500 Τουρκολογικών βιβλίων και 880 τίτλων περιοδικών, η οποία έχει ως στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, καθώς και εξωτερικών ερευνητών. Στη βιβλιοθήκη φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, και οι συλλογές Halasi-Khun Tibor, Andreas Tieze, Louis Bazin. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό και διαθέτει σταθμούς εργασίας για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης, αναγνωστήριο, υπηρεσία δανεισμού και φωτοτυπικές μηχανές οι οποίες επιδέχονται μόνο χάρτινες κάρτες.

 

Ωράριο Λειτουργίας

Επικοινωνία