Διακήρυξη του Βερολίνου για την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών

Η Σύγκλητος, μετά από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, αποφάσισε την επίσημη υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τη Διακήρυξη του Βερολίνου για Ανοικτή Πρόσβαση στην Επιστημονική Πληροφορία (Πρακτικά Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 23/2008 5 Νοεμβρίου 2008, 9 π.μ. – 3 μ.μ. (3.1.1.1)).

"Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών". Διακήρυξη του Βερολίνου για την ανοιχτή πρόσβαση σε αρχείο PDF

Σχετικά αρχεία: