Επιχειρησιακό Πλάνο της Βιβλιοθήκης 2017-2021

Το Επιχειρησιακό Πλάνο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο καλύπτει τα έτη 2017 έως το 2021, θέτει τη Βιβλιοθήκη σε μια φιλόδοξη πορεία για την επίτευξη του οράματός της να καταστεί κέντρο αριστείας και πρότυπο παροχής υψηλού επιπέδου επιστημονικής πληροφόρησης για όλη την επιστημονική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, και να διακρίνεται ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες.

Επιχειρησιακό Πλάνο της Βιβλιοθήκης Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σε αρχείο pdf