Ωράριο

 

 

Η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή
12 - 18 Αυγούστου 2019.

Το αναγνωστήριο 24/7 θα είναι ανοικτό.

 
 

Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστo 2019
    Ώρες λειτουργίας Υπηρεσίες
&
Αναγνωστήριο

ΜΟΝΟ
Αναγνωστήριο
και
Δανεισμός
 μέσω του Σταθμού Αυτόματου Δανεισμού

Κέντρο Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου»
Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 20:00 08:30 - 14:00 14:00 - 20:00
Σάββατο - Κυριακή 10:00 - 20:00 - 10:00 - 20:00
Ερευνητική Μονάδα
Αρχαιολογίας
(Μη δανειστική)
Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 17:00 08:30 - 14:30
(Μη δανειστική)
14:30 - 17:00
(Μη δανειστική)
Βιβλιοθήκη ΣΕΚΚΙ

Δευτέρα - Πάρασκευή
(16 Ιουλίου - 1η Σεπτ. 2019)

ανοικτή μέχρι 14:30
Το Αναγνωστήριο 24ωρης λειτουργίας παραμένει ανοικτό καθημερινά (24/7) και τις δημόσιες αργίες

* Η πανεπιστημιακή κάρτα/κάρτα Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη για είσοδο στη Βιβλιοθήκη.