Ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες
 
Χρονολογία Περιγραφή
2011-2014

OpenAIREplus

2009 KYPRIANA "Organising the metadata harvesting of Cyprus digital libraries and collections of the frame of Europeana and Athena".
Το προγραμμα στοχεύει στην συνεργασία των κυπριακών οργανισμών/ιδρυμάτων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "Europeana". Το Kypriana θα αποτελέσει την ψηφιακή πολιτιστική βιβλιοθήκη της Κύπρου.
2009-2012 OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)
2009 ERASMUS "Επιμόρφωση του προσωπικού και ανταλλαγή καινοτομίας".
Στο πλαίσιο Ανταλλαγής προσωπικού με άλλους οργανισμούς, προσωπικό από τη ΒΠΚ επισκέφθηκε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Complutense και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σκοπός των επισκέψεων ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού και η ανταλλαγή καινοτομίας.
2008 Leonardo da Vinci - Δημιουργικότητα και Καινοτομία
2008 SANTANTER "Επιμόρφωση του προσωπικού και ανταλλαγή καινοτομίας"
Στο πλαίσιο Ανταλλαγής προσωπικού με άλλους οργανισμούς, μέλος του προσωπικού της ΒΠΚ επισκέφθηκε τo Πολυτεχνείου του Αϊντχοβεν στην Ολανδία.

Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού και η ανταλλαγή καινοτομίας.

2008 ΕRASMUS "Επιμόρφωση του προσωπικού και ανταλλαγή καινοτομίας".
Στο πλαίσιο Ανταλλαγής προσωπικού με άλλους οργανισμούς, μέλος του προσωπικού της ΒΠΚ επισκέφθηκε τo Πανεπιστήμιο Κρήτης . Σκοπός της επίσκεψης ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού και η ανταλλαγή καινοτομίας.
2007 Leonardo da Vinci - Νέες τάσεις στις Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
2006 ILGRECO Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο έργο ILGRECO (Implementing Learning Game Resources based on Educational CΟntent στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Socrates, Grundtvig 1.1.
2001 Leonardo da Vinci: Accelerate-Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες