Προσωπικό

Ράπτης, Πάνος

Γραφείο συστημάτων βιβλιοθήκης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A017
+357 2289 5192
+357 2289 5192
panosrap@ucy.ac.cy
http://panos-raptis.comli.com/