Προσωπικό

Σωκράτους, Αντώνης

Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφόρησης & Ανάπτυξης Εφαρμογών Assistant IT officer

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Νέα πτέρυγα - Ε, E006
+357 2289 5195
+357 2289 2090
sokratous.antonis@ucy.ac.cy