Προσωπικό

Ανδρέου, Ελένη Ν.

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, CY-2109 , Λευκωσία
Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», 024A
+357 2289 2045
+357 2289 5495
andreou.eleni@ucy.ac.cy