Προσωπικό

Ανδρέου, Ελένη Ν.

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, 124
+357 2289 2045
+357 2289 4557
andreou.eleni@ucy.ac.cy