Προσωπικό

Λάμπρου, Δέσποινα

Γραφείο καταλογογράφησης ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A017
+357 2289 2082
+357 2289 4557
lambrou.despina@ucy.ac.cy