Προσωπικό

Χρυσάνθου, Μαίρη

Γραφείο καταλογογράφησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος ( Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης )

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, Α017
+357 2289 2015
+357 2289 4557
maroch@ucy.ac.cy